Power System Management
Meranie a analýza elektrických veličín
Analyzátory elektrických veličín PQube®
Kurzy a školenia
Vývoj softvérových a IT riešení
Projekčná činnosť
Sieťové výpočty, analýzy, návrhy, štúdie
Meranie a analýza elektrických veličín
Analyzátory elektrických veličín PQube®
Kurzy a školenia
Vývoj softvérových a IT riešení
Projekčná činnosť
Sieťové výpočty, analýzy, návrhy, štúdie

VÝVOJ SOFTVÉROVÝCH A IT RIEŠENÍ
Aj vy ste si všimli, že väčšina masívnych komerčných programov je pre riešenie vašej konkrétnej potreby nepoužiteľná alebo nevhodná? My o tom vieme dávno! Preto sa snažíme vyvíjať a poskytovať riešenia šité na mieru individuálne pre potreby každého zákazníka. Vychutnajte si Vaše plne funkčné SW alebo IT aplikácie, stvorené len pre Vás, ktoré budú spoľahlivo robiť presne to, čo od nich očakávate!
 • „živé“ modely elektrických sietí (napr. podnikov) pre a simulácie a výpočty
  umožňujú rôzne konfigurácie zapojenia siete a zmeny parametrov elektrických strojov vedení a káblov, vrátane vizualizácie a archivovania vstupov a výstupov
  • skratových pomerov (minimálnych – pre nastavenie ochrán, maximálnych – pre dimenzovanie zariadení),
  • ustálených chodov siete - výpočet napäťových, prúdových, výkonových pomerov (činných, jalových a zdanlivých výkonov), účinníkov, strát činného výkonu, odbočiek transformátorov, pracovného bodu generátorov,
  • splnenia podmienok rozbehu motorov veľkých výkonov,
  • deformácie (skreslenia) napäťovej a prúdovej vlny a ich rozklad na vyššie harmonické zložky,
  • kompenzácie účinníka s ohľadom na harmonické skreslenie napätia,
  • kontingenčnú analýzu (na posúdenie kritérií N-1, N-2),
  • generovanie postupnosti krokov „defence“ plánu (odpájanie/pripájanie zdrojov a záťaží v prípade vážnej a rozsiahlej poruchy),
  • realizáciu tréningového modulu „trenažér“ pre obsluhu a dispečerov.
 • nástroje na multikriteriálne rozhodovanie a optimalizáciu


  umožňujú na základe zadefinovania kritérií a ich váh riešiť zložité optimalizačné a rozhodovacie úlohy. Majú veľmi široké uplatnenie v praktickom živote. Majú zvyčajne mimoriadne rýchlu návratnosť investície! Príklad realizovaných aplikácii:
  • ohodnotenie technického stavu zariadení, zoradenie podľa technického stavu a iných priorít, príprava na prijatie rozhodnutí (napr. opravy, investície, a pod.)
  • rozšírenie predchádzajúceho bodu o vývoj v čase – plánovanie
  • odhaľovanie „neštandardného“ správania sa – predikcia a predchádzanie nežiadúcich javov a dôsledkov ako napr. porúch, ale aj neoprávnených odberov a podobne.
 • Diaľkové meranie vizualizácia, záznam a komplexné spracovanie
  najčastejšie sa jedná o spracovanie a správu dát z « analyzátorov elektrických veličín PQube » alebo „smart“ elektromerov. Aplikácie (WEB, FTP) pre rôzne operačné systémy (Windows, Android, OiS, Linux).
 • Softvérové aplikácie pre projektantov
  • riešenie mechaniky líniových stavieb (reťazovka, podperné body...) NN a VN sietí vrátane automatického vygenerovania montážnych tabuliek a súpisky materiálu
  • riešenie impedančných slučiek a selektivity ochrán (neviazané na jediného výrobcu)
  • navrhovanie bleskozvodov a uzemnenia
 • Individuálne programy „na mieru“ podľa požiadavky zákazníka - « kontaktujte nás »
 • Power System Management, s.r.o.,
  Jelšová 2822/2 - mestská časť Vyšné Opátske, 040 22, Košice