Power System Management
Meranie a analýza elektrických veličín
Analyzátory elektrických veličín PQube®
Kurzy a školenia
Vývoj softvérových a IT riešení
Projekčná činnosť
Sieťové výpočty, analýzy, návrhy, štúdie
Meranie a analýza elektrických veličín
Analyzátory elektrických veličín PQube®
Kurzy a školenia
Vývoj softvérových a IT riešení
Projekčná činnosť
Sieťové výpočty, analýzy, návrhy, štúdie
VITAJTE
Vitajte na stránkach spoločnosti
Power System Management, s.r.o..
Zaoberáme sa poradenskou, projekčnou a inžinierskou činnosťou v oblasti elektroenergetiky.

Dlhodobo sa úspešne podieľame na riešení náročných projektov, čo dokumentuje nezameniteľné postavenie PSM na slovenskom trhu a rozvíjajúca sa spolupráca s viacerými významnými spoločnosťami v odbore. Od svojho vzniku v r. 2007, sme realizovali vyše 250 prác pre významných partnerov v energetickom sektore, pozri « referencie ».
ZODPOVEDNÝ PRÍSTUP A ODBORNOSŤ
Prostredníctvom vysoko zodpovedného prístupu našich odborníkov Vám ponúkame účinnú pomoc pri riešení problémov a úloh spojených s kvalitou elektriny, pripojovaním nových zdrojov a odberateľov, výpočtami skratových pomerov, ustálených chodov a stability sústavy, predikciou elektrického a tepelného zaťaženia, či optimalizáciou prevádzky a rozvoja sietí.

Pri našej práci využívame najmodernejšie prístroje a metódy sledujúc súčasný vývoj v elektroenergetickom priemysle, čím ponúkame ekonomicky efektívne riešenia vašich problémov a potrieb.
Vývoj softvérových a IT riešení
Aj vy ste si všimli, že väčšina masívnych komerčných programov je pre riešenie vašej konkrétnej potreby nepoužiteľná alebo nevhodná? My o tom vieme dávno! Preto sa snažíme vyvíjať a poskytovať riešenia šité na mieru individuálne pre potreby každého zákazníka.
Projekčná činnosť
Reflektovaním na opakujúce sa požiadavky zákazníkov, ako logické doplnenie poskytovaných služieb sme od r. 2013 začali rozvíjať aj projekčnú činnosť elektro. Odvtedy sme úspešne zrealizovali desiatky rôznych projektov.
Sieťové výpočty, analýzy, návrhy, štúdie
Spoločnosť Power System Management, s.r.o. sa dlhodobo špecializuje predovšetkým na poskytovanie inžinierskej činnosti a komplexných technických riešení v elektroenergetike.
Meranie a analýza elektrických veličín
Meranie a vyhodnotenie kvality elektriny, výpočet min a max skratových pomerov, nastavenie parametrov ochrán.
Analyzátory elektrických veličín PQube®
Naša spoločnosť je výhradným dodávateľom vysokokvalitných kvalitomerov – analyzátorov elektrických veličín triedy „A“ s označením PQube®.
Kurzy a školenia
Jednou z činnosti spoločnosti Power System Management, s.r.o. je aj poskytovanie odborných prednášok, kurzov, školení a seminárov v oblasti elektroenergetiky.
Power System Management, s.r.o.,
Jelšová 2822/2 - mestská časť Vyšné Opátske, 040 22, Košice