Power System Management
Meranie a analýza elektrických veličín
Analyzátory elektrických veličín PQube®
Kurzy a školenia
Vývoj softvérových a IT riešení
Projekčná činnosť
Sieťové výpočty, analýzy, návrhy, štúdie
Meranie a analýza elektrických veličín
Analyzátory elektrických veličín PQube®
Kurzy a školenia
Vývoj softvérových a IT riešení
Projekčná činnosť
Sieťové výpočty, analýzy, návrhy, štúdie
SIEŤOVÉ VÝPOČTY, ANALÝZY, NÁVRHY, ŠTÚDIE
Spoločnosť PSM sa dlhodobo špecializuje predovšetkým na poskytovanie inžinierskej činnosti a komplexných technických riešení v elektroenergetike. Viac ako 10 ročné skúsenosti, vyše 250 zrealizovaných projektov a najmä vracajúci sa spokojní zákazníci nás sú jedinečnou referenciou, ale aj vážnym záväzkom...

Vybrané oblasti pôsobenia:
 • kvalita elektriny
  • meranie parametrov kvality elektriny
  • zvyšovanie kvality elektriny, návrh eliminačných opatrení a zariadení
   • kompenzácia účinníka
   • filtrácia vyšších harmonických
 • výpočet ustálených stavov
  • výpočet napäťových, prúdových, výkonových pomerov a strát
  • dimenzovanie elektrických zariadení, strojov a prístrojov (káble transformátory, reaktory, rozvádzače, vypínače, atd.)
 • výpočet minimálnych a maximálnych skratových pomerov
  • výpočty: Ik'', Ith,1s , Ip , Ivyp , Isym , Iasym , …, priebeh skratového prúdu
  • maximálne skraty – dimenzovanie zariadení
  • minimálne skraty – nastavenie parametrov ochrán
  • dimenzovanie generátorových vypínačov na základe výpočtu priebehu skratového prúdu
 • výpočet prechodných dejov
  • modelovanie spínacích a atmosférických prepätí, návrh obmedzovačov prepätí
 • výpočet stability sústav
  • statická a dynamická stabilita sústavy
  • výpočet vplyvu porúch na stabilitu generátorov
  • výpočet kritického uhla generátorov
  • optimálny návrh parametrov budiacej sústavy, PSS
 • optimalizácia rozvoja prevádzky sietí a sústav
  • optimalizačné metódy pomocou klasickej matematiky a prvkov umelej inteligencie
  • optimalizácia strát ΔP, úbytku napätia ΔU
  • spoľahlivosti dodávky elektriny
  • pracovných bodov generátorov a.i.
 • pripojovania nových zdrojov a odberateľov
  • výpočet spätných vplyvov zdrojov a odberov, návrh kompenzačných zariadení na zníženie vzájomných vplyvov (zmeny napätia, nesymetria, flicker, harmonické...)
 • výpočet nastavenia parametrov ochrán
  • výpočet a návrh nastavení a selektivity ochrán, (terminálov, regulátorov...), vrátane rozsiahlych a zložitých sietí
  • optimálny návrh záskokov
 • výpočet a návrh uzemňovacích sústav
  • výpočty a návrhy uzemňovacích sústav zariadení a elektrických staníc rôznych napäťových hladín, merania uzemnení
 • výpočet a návrh bleskozvodov a ich sústav
  • výpočty a návrhy uzemňovacích sústav zariadení a elektrických staníc rôznych napäťových hladín, merania uzemnení
 • predikcie elektrického a tepelného zaťaženia
  • predikcia denných, týždenných, mesačných a ročných diagramov zaťaženia na báze klasickej matematiky a prvkov umelej inteligencie
 • ...a mnohé iné
  • ak ste v horeuvedenom zozname nenašli to čo aktuálne potrebujete, neváhajte nás kontaktovať a opýtať sa. Vynasnažíme sa Vám pomôcť.

Na základe spracovania a analýzy horeuvedených výpočtov je možné navrhnúť a naprojektovať komplexný návrh riešenia.
Power System Management, s.r.o.,
Jelšová 2822/2 - mestská časť Vyšné Opátske, 040 22, Košice