Power System Management
Meranie a analýza elektrických veličín
Analyzátory elektrických veličín PQube®
Kurzy a školenia
Vývoj softvérových a IT riešení
Projekčná činnosť
Sieťové výpočty, analýzy, návrhy, štúdie
Meranie a analýza elektrických veličín
Analyzátory elektrických veličín PQube®
Kurzy a školenia
Vývoj softvérových a IT riešení
Projekčná činnosť
Sieťové výpočty, analýzy, návrhy, štúdie
PROJEKČNÁ ČINNOSŤ
Reflektovaním na opakujúce sa požiadavky zákazníkov, ako logické doplnenie poskytovaných služieb sme od r. 2013 začali rozvíjať aj projekčnú činnosť elektro. Odvtedy sme úspešne zrealizovali desiatky rôznych projektov.

Projektujeme najmä:
 • líniové stavby VN a NN,
 • distribučné trafostanice, a ich úpravy
 • elektrické stanice VN a VVN, a ich úpravy
 • bleskozvody,
 • uzemňovacie sústavy,
 • VN a NN rozvádzače,
 • VN a NN prípojky,
 • fotovoltické elektrárne,
 • priemyselné a domové inštalácie,
 • VN a NN prípojky,
 • komplexné spracovanie projektov investičných akcií a opráv v elektroenergetike,
 • špeciálne jedinečné projekty...

Ďalej poskytujeme inžiniersku činnosť a poradenstvo pre všetky stupne projektovej dokumentácie (DUR, DSP, DRS), ktorá podlieha schvaľovaniu na stavebnom úrade.

Vzhľadom k tomu, že sa dlhodobo venujeme vysokošpecializovanej predprojekčnej činnosti ako sú merania, analýzy, výpočty a štúdie, naši projektanti majú pre svoju prácu k dispozícii dokonalé zázemie a technickú podporu.

V prípade záujmu o vypracovanie projektovej dokumentácie oblasti nás môžete kontaktovať na adrese: martin.vrecenenar (at) psm.sk alebo michal.belak (at) psm.sk
Power System Management, s.r.o.,
Jelšová 2822/2 - mestská časť Vyšné Opátske, 040 22, Košice