Power System Management
Meranie a analýza elektrických veličín
Analyzátory elektrických veličín PQube®
Kurzy a školenia
Vývoj softvérových a IT riešení
Projekčná činnosť
Sieťové výpočty, analýzy, návrhy, štúdie
Meranie a analýza elektrických veličín
Analyzátory elektrických veličín PQube®
Kurzy a školenia
Vývoj softvérových a IT riešení
Projekčná činnosť
Sieťové výpočty, analýzy, návrhy, štúdie
MERANIE A ANALÝZA ELEKTRICKÝCH VELIČÍN
Ako prví a zrejme zatiaľ jediní na Slovensku používame pre zákaznícke merania kvality elektriny analyzátory triedy „A“ certifikované podľa najnovšej 3.edície (z r.2015) IEC 61000-4-30. (pozri « analyzátor elektrických veličín PQube® »).

Realizujeme merania
 • kvality elektriny
  • meranie parametrov kvality elektriny, vyšších harmonických a medziharmonických zložiek napätí a prúdov, vzrastov, poklesov a výpadkov napätí, flikra, nesymetrie a prechodných dejov. Spracovanie a vyhodnotenie meraní podľa platných noriem. Zvyšovanie kvality elektriny, návrh eliminačných opatrení a zariadení,
  • realizujeme vyhodnotenie dodržania štandardov kvality distribúcie a dodávky elektriny podľa vyhlášky ÚRSO č.236/216 Z.z.,
  • meranie šírenia signálu HDO, veľkosť napätia, prúdu, presluchy, aplikovanie nameraných hodnôt do výpočtu a návrhu filtračno-kompenzačných zariadení,
 • základných elektrických veličín
  • meranie [A], [V], [kVA], [kW], [kWh], cos ϕ, PF, THD, a iných...,
 • uzemňovacích sústav (aj veľmi rozsiahlych)
  • meranie krokových a dotykových napätí,
  • celkového odporu uzemnenia,
  • rezistivity pôdy,
 • parametrov káblov a vonkajších vedení
  • meranie súslednej zložky impedancie, meranie netočivej zložky impedancie, meranie slučky vodič-zem, meranie vlastnej, vzájomnej a celkovej prevádzkovej kapacity,
 • teploty, vlhkosti, tlaku, vibrácii (prípadne aj žiarenia) pracovného prostredia,
 • termovízne merania.

Na základe spracovania a analýzy horeuvedených meraní je možné zistiť skutkový stav a pomery v danej elektrickej sieti a následne realizovať komplexný návrh riešenia.
Power System Management, s.r.o.,
Jelšová 2822/2 - mestská časť Vyšné Opátske, 040 22, Košice