Power System Management
Meranie a analýza elektrických veličín
Analyzátory elektrických veličín PQube®
Kurzy a školenia
Vývoj softvérových a IT riešení
Projekčná činnosť
Sieťové výpočty, analýzy, návrhy, štúdie
Meranie a analýza elektrických veličín
Analyzátory elektrických veličín PQube®
Kurzy a školenia
Vývoj softvérových a IT riešení
Projekčná činnosť
Sieťové výpočty, analýzy, návrhy, štúdie

KURZY A ŠKOLENIA
Jednou z činnosti spoločnosti Power System Management, s.r.o. je aj poskytovanie odborných prednášok, kurzov, školení a seminárov v oblasti elektroenergetiky.

Snahou našej spoločnosti je informovať odbornú verejnosť o aktuálnych problémoch a trendoch v oblasti elektroenergetiky vychádzajúc pri tom z vlastných skúseností a skúseností prezentovaných rôznymi odbornými a vedeckými inštitúciami.

K našim zákazníkom využívajúcich tieto služby patria:
ABB, s.r.o., SEPS, a.s., VSD, a.s., ZSE, a.s. ,Slovnaft, a.s., Duslo, a.s., Mondi SCP, a.s., TUKE a ďalšie...

V prípade záujmu o prednášku, či školenie v konkrétnej oblasti, nás môžete kontaktovať na adrese: Martin.Vrecenar (at) psm.sk
Power System Management, s.r.o.,
Jelšová 2822/2 - mestská časť Vyšné Opátske, 040 22, Košice